Hem

Öppettider

Nyheter

Lite historik

Bli medlem

Vagnparader

Presentation av vagnar

Arkiv

Hitta oss

Kontakta oss

VALLAVAGNARNAS VÄNNER OCH WESTMANSKA VAGNMUSEET

Föreningen Vallavagnarnas vänner bildades 1991 av häst- och kulturintresserade i Linköpingstrakten. Bland dessa fanns såväl medlemmar i Vagnhistoriska sällskapet och Östergötlands olika hästorganisationer som Lions Club Linköping/Valla.

Föreningens syfte var bl a att verka för ett vagnmuseum pä Valla sä att de vagnar som samlats där renoveras och värdas och kan visas för allmänheten

Föreningen ansökte om medel ur Westman-Wernerska fonden - VVV-medlemmen Lennart Svendén ritade och projekterade. Museet byggdes sedan av elever från bygg- och anläggningstekniska linjen på Anders Ljungstedts Gymnasium. Byggherre var det kommunala fastighetsbolaget Bryggargården. Lennart Svendén var byggledare.

Hösten 1993 stod museet färdigt. Inredningen av museet planerades av styrelseledamoten Torsten Eklund som under de kommande åren lade ner ett stort och inspirerat arbete på att utveckla museet och utarbeta informationsbroschyrer och pedagogiskt material. Han tog också initiativet till den årliga vagnparad till Henric Westmans minne som körs varje Kristi Himmelsfärdsdag sedan 1993. Torsten Eklund fungerade som museets intendent till sin bortgäng hösten 1999.

Vallavagnarnas vänner är en ideell förening som med hjälp av bidrag från Westman-Wernerska fonden renoverar och värdar museets vagnar. För det praktiska arbetet med vagnarna svarar en grupp medlemmar "De arbetande herrarna". Medlemmarna sköter ocksä helgöppethållandet under säsongen maj-september och svarar även för guidningar i museet under övrig tid av året.

Föreningens ordförande från starten till år 2001 har Lola Björkqvist varit.
Ordförande från &ringr 2001 är Åke Öberg.

Förutom museets egna vagnar finns depositioner bl a från Östergötlands läns hushållningssällskap. Lennart Forslund har deponerat ett par vagnar, tillverkade på Stångebro Vagnfabrik som startades av hans farfar.

Förutom vagnparaden anordnas föreläsningskvällar höst och vår samt en medlemsresa under hösten.

Medlem blir du enklast genom att sätta in medlemsavgiften 100:- på föreningens postgirokonto 4190669-4.
Medlemmar har också fri entré till museet.